WESTO CMS - web pre obec, farnosť aj mesto
systém správy obsahu web stránok miest, obcí, farností, organizácií a združení

predstavujeme administráciu web stránok

WESTO


od firmy WEBData s.r.o.


Prečo je dôležitá jednoduchá a pohodlná administrácia web stránok miest, farností a obcí?Skoro každý pracovník samosprávy, ktorý dostal za úlohu spravovať miestnu web stránku založenú na pochybnom a lacnom systéme, vie, aké problémy ho čakajú pri pridávaní, čo i len jedného dokumentu. Náročnosť a čas trávený nad vkladaním jednoduchých vecí v neskoršom období môže viesť až k neochote a nevôli používania takejto administrácie. A tak ostávajú web stránky bez aktuálneho obsahu. Náročnosť prípravy podujatí a iných udalostí tak bez kvalitne spracovanej dokumentácie v podobe článkov a fotografií upadá v neprospech organizačného výboru, ktorý príprave venuje niekedy aj svoj voľný čas. V neposlednej rade, chýbajúce informácie na stránkach spôsobujú nezáujem občanov o pravidelné sledovanie tohto druhu informačného média.


Kto má vôbec prístup k administráciám stránok


Z našich skúseností sú to administratívne pracovníčky obecných a mestských úradov, ktorých priemerný vek presahuje 30 rokov, čiže aj ich schopnosti a vedomosti ohľadom informačných systémov sú nižšie (česť výnimkám) ako vedomosti školeného web administrátora.


Existuje vôbec nejaké riešenie ?


Systém správy obsahu WESTO bol navrhnutý z dlhoročných skúsenosti spolupráce s obecnými a meststkými pracovníkmi, ktorým bola táto úloha zverená. Administráciu takéhoto systému je pracovník schopný vykonávať už po hodinke školenia, pretože všetky nástroje systému sú jednoduché a intuitívne. Navyše takto pripravená prezentácia je responzívna, tj. prispôsobuje sa podľa druhu zobrazovacieho zariadenia, takže návštevník si ju môže jednoducho prezerať z mobilu, tabletu a stolového počítača bez obmedzenia.

Kontaktujte nás, ako ste sa rozhodli


Príjemná a intuitívna administrácia


Pozrite si ako to vyzerá, keď sa prihlásite do svojej stránky. Inštalácia je pomerne jednuduchá, stačí Vašu doménu nasmerovať pomocou DNS záznamov na náš server a môžte okamžite Vašu stránku používať.


Mobilná aplikácia


V ponuke k web stránke je mobilná aplikácia, prispôsobená obsahovo aj farebne špeciálne k Vašej web stránke obce a mesta. Aplikácia preberá z web stránky aktuality, pozvánky a spravodajstvo. Zároveň, v administrácii môžte pohodlne posielať push-up notifikácie každému, kto si Vašu aplikáciu nainštaluje do smartfónu.