WESTO CMS - web pre obec a mesto
systém správy obsahu web stránok miest, obcí, organizácií a združení

Čo všetko systém WESTO ponúkaAdministrácia v systéme WESTO je rovnaká na všetkých stránkach, dizajn sa upravuje a prispôsobuje dodanému vizuálu vzhľadom na potreby konkrétneho mesta, obce, organizácie, alebo združenia.


V základnej verzii je systém WESTO schopný spravovať obsah:

 • aktualít, oznamov, pozvánok, podujatí
 • spravodajstva
 • dokumentov povinného zverejňovania
 • fotogalérií
 • dokumentov samosprávy rozdelených na Samosprávu, Radu (mestskú/obecnú), Zastupiteľstvo a Komisie
 • verejného obstarávania
 • interaktívnu mapu hlásení problémov v katastri mesta/obce

Možnosť doobjednania samostatných modulov:

 • tématických diskusií
 • SMS hlásnika
 • ankiet
 • encyklopédie mesta/obce
 • videogalérie
 • adresára kontaktov

Novinky vo verzii 1.2

 • 3. úrovňové menu
 • denná/nočná, letná, jesenná, zimná a jarná grafická verzia s automatickým prepínaním
 • radenie odkazov v menu
 • knižnica súborov, dokumentov a príloh k obsahu a spravodajstvu
 • adresár kontaktov - kategorický
 • EN preklad základných navigačných prvkov
 • harmonogram vývozu odpadov

​Portál je responzívny a spĺňa všetky štandardy IS, použiteľnosti a prístupnosti pre web stránky miest a obcí. Neobsahuje žiadne nadbytočné prvky, nie je súčasťou žiadneho existujúceho CMS (Joomla, Wordpress). Dosiahnutá maximálna rýchlosť odozvy optimalizáciou kódu a návrhu databázového modelu.

Videomanuál

Základné predstavenie systému WESTO 1.0

Administrácia spravodajstva v systéme WESTO

Administrácia dokumentov povinného zverejňovania v systéme WESTO

Mapa hlásení problémov v systéme WESTO

Kontaktujte nás, ako ste sa rozhodli