WESTO CMS - web pre obec a mesto
systém správy obsahu web stránok miest, obcí, organizácií a združení

Čo všetko systém WESTO ponúkaAdministrácia v systéme WESTO je rovnaká na všetkých stránkach, dizajn sa upravuje a prispôsobuje dodanému vizuálu vzhľadom na potreby konkrétneho mesta, obce, organizácie, alebo združenia.


V základnej verzii je systém WESTO schopný spravovať obsah:

 • aktualít, oznamov, pozvánok, podujatí
 • spravodajstva
 • dokumentov povinného zverejňovania
 • fotogalérií
 • dokumentov samosprávy rozdelených na Samosprávu, Radu (mestskú/obecnú), Zastupiteľstvo a Komisie
 • verejného obstarávania
 • interaktívnu mapu hlásení problémov v katastri mesta/obce
 • kalendára (vývoz KO a akcií)
 • SMS hlásnika
 • ankiet
 • encyklopédie mesta/obce
 • videogalérie
 • adresára kontaktov
 • komponentov na zverejňovanie iných dôležitých info (počasie, správy VÚC a okresných úradov, ZMOS, DCOM widgety, ....)
 • rozloženia týchto komponentov v celom obsahu stránky
 • nástenky (obdoba Facebooku)
 • inzerátov od občanov
 • katalógu objektov a subjektov
 • miestnej knižnice s možnosťou rezervácie kníh
 • elektronickej úradnej tabule

​Portál je responzívny - prispôsobivý na tablety a modily a spĺňa všetky štandardy IS, použiteľnosti a prístupnosti pre web stránky miest a obcí. Neobsahuje žiadne nadbytočné prvky, nie je súčasťou žiadneho existujúceho CMS (Joomla, Wordpress). Dosiahnutá maximálna rýchlosť odozvy optimalizáciou kódu a návrhu databázového modelu.

Kontaktujte nás, ako ste sa rozhodli